Đặng Quốc Bảo, Võ Nguyên Giáp

cái vòng tròn luẩn quẩn

 

Trần Bình Nam

 

Bài viết này có mục đích phân tích và nhận định về hai tài liệu sinh hoạt nội bộ của đảng Cộng sản Việt Nam (*). Tài liệu thứ nhất là một bài nói chuyện của ông Đặng Quốc Bảo trước một Chi bộ đảng tại Hà Nội khoảng tháng 7 năm 2003. Tài liệu thứ hai là thư của tướng hồi hưu Võ Nguyên Giáp gởi Bộ chính trị của đảng ông vào tháng Giêng năm 2004.

Trong đảng Cộng sản Việt Nam không thiếu những đảng viên có thiện chí thấy đất nước đi xuống và đảng lâm nguy lên tiếng chỉ trích đường lối của đảng và đưa ra những đề nghị cải tổ. Đa số những người này hoặc đã chết như tướng Trần Độ, hoặc từng bị cầm tù như ông Hoàng Minh Chính, hoặc đang bị cầm tù như đại tá Phạm Quế Dương, ông Trần Khuê ... nếu chỉ kể một vài nhân vật tiêu biểu.

Hai tài liệu tôi phân tích ở đây cũng có nội dung phê bình các chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam và đưa ra những đề nghị cứu nguy. Nhưng nó đáng để ý hơn các tài liệu khác ở chỗ: một tài liệu thì sâu sắc và được mời nói, trường hợp ông Đặng Quốc Bảo. Một tài liệu thì phát xuất từ một người mà tuy hiện nay không còn quyền hành gì, nhưng những người đang lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể bịt miệng hay trừng trị ông ta, trường hợp tướng Võ Nguyên Giáp.  Ông Giáp thì đi vào những vấn đề cụ thể như: kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, chống tham nhũng và xây dựng đảng. Nhưng ông Đặng Quốc Bảo đi xa hơn, phân tích nguồn gốc và triết lý của lịch sử suy tư để trình bày quan điểm của mình.

   Ông Đặng Quốc Bảo 76 tuổi, có họ hàng với Trường Chinh (Đặng Xuân Khu) từng là ủy viên trung ương đảng Cộng sản Việt Nam và ông đã được mời nói trước Chi bộ đảng phường Cửa Đông Hà Nội là một chi bộ có nhiều đảng viên là sĩ quan cao cấp hồi hưu.      

    Ông Đặng Quốc Bảo có lẽ là người cộng sản Việt Nam đầu tiên đã dùng các bước phát triển của khoa vật lý học để lý giải cái vị trí của học thuyết Mác Lenin. Ông dẫn chứng thuyết tương đối của Einstein đã bổ túc cho thuyết hấp dẫn vũ trụ của Newton như thế nào để biện minh rằng, về mặt tư tưởng, thuyết Mác Xít đã đóng vai trò của nó như thuyết Newton, và ông thuyết phục những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam hãy mạnh dạn nhìn tới trước, chấp nhận một thứ “Einstein” về mặt lý luận cho phù hợp với khung cảnh mới của tình hình trước mắt. Đi xa hơn ông còn khuyến khích hãy luôn nhìn tới trước nữa, như thuyết cơ học lượng tử (gọi là thuyết quantum) đang nêu ra nghi vấn về giá trị của thuyết tương đối. Ông Đặng Quốc Bảo đã khéo léo không chê học thuyết Mác xít mà ông nghĩ một số nhà tư tưởng trong thành phần lãnh đạo Việt Nam đang tôn thờ và ca tụng. Ông chỉ nói nó đã đóng trọn vai trò lịch sử của nó.

Trong hướng nhìn tới trước ông Đặng Quốc Bảo đã bạo dạn đưa ra sáng kiến tư duy của ông. Trên căn bản một điều ai cũng đã biết là “nền văn minh công nghiệp cho ra đời chủ nghĩa tư bản và nuôi chủ nghĩa tư bản.”  ông đưa ra sáng kiến rằng chủ nghĩa tư bản muốn phát triển được thì bản thân nó phải tham gia vào sáng tạo ra một nền văn minh mới” mà ông Đặng Quốc Bảo gọi là “mặt văn hóa hiện đại”. Và nền văn hoá hiện đại của ông Đặng Quốc Bảo có 4 đặc trưng: thứ nhất là nền văn hóa đại khoa học, thứ hai là nền văn hóa đại nhân văn, thứ ba là văn hóa sinh thái và thứ tư là văn hóa trái đất và dân tộc.

Dùng dằng lý thuyết như vậy để ông Đặng Quốc Bảo đưa ra một nhận xét là đảng của ông vì không nắm vững hoặc quan tâm đủ đến những phát triển tất yếu như vậy nên vấp phải 5 khuyết tật. Thứ nhất là: xơ cứng tư tuởng, thứ hai là sự độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam đang chuyển thành sự chuyên chế của một nhóm người, thứ ba không có chính sách đào tạo con người giỏi, thứ tư là đảng viên làm giàu bất chính và thứ năm là đảng Cộng sản Việt Nam có tính thụ động của các tổ chức.

Ông Đặng Quốc Bảo nêu ra 5 khuyết tật, nhưng thật ra chúng ta thấy chỉ có một khuyết tật chính. Đó là sự độc quyền của đảng Cộng sản. Nhưng rất tiếc ông không nói trắng ra như vậy. Trong phần cuối của bài nói chuyện, ông lấp lửng. Tôi tán thành vai trò lãnh đạo hiện nay. Nhưng nếu như độc quyền trở thành chuyên chế thì tôi không tán thành, vì sự độc quyền đi tới chuyên chế thì bao giờ cũng dẫn tới sự băng hoại”.

Mâu thuẫn lớn của ông Đặng Quốc Bảo là ở chỗ đó. Quyền hành không có một cơ chế độc lập kiểm soát thì khi nào cũng dẫn tới độc quyền  chuyên chế.  Cần phải có cơ chế kiểm soát sự độc quyền nếu một lúc nào đó sự độc quyền trở thành một thực tế hay là một cần thiết. Và sự kiểm soát đó không thể có được trong cơ chế chính trị hiện nay tại Việt Nam vì còn điều 4 trong bản Hiến pháp giao trọn quyền lãnh đạo cho đảng. Các khuyết tật chỉ có thể được sửa chữa nếu đảng Cộng sản Việt Nam qua quốc hội họ đang kiểm soát hủy bỏ điều 4 Hiến pháp, chấp nhận cho tiếng nói đối lập xuất hiện và người dân có quyền – qua bầu cử thật sự tự do - chọn người nào và đảng nào lãnh đạo quốc gia.

Tôi nghĩ rằng ông Đặng Quốc Bảo thấy rõ những điều này nhưng ông không thể nói trắng ra. Vì không lẽ trong một buổi nói chuyện dài gần 2 giờ đồng hồ, in ra hơn 20 trang giấy đánh máy chữ nhỏ với những tư tưởng súc tích và luận cứ xác đáng, bàn về khoa học, về các vấn đề đất nước, vấn đề xã hội, vấn đề đảng, và vấn đề tư tưởng một cách chính xác như thế mà lại có thể kết luận “tôi tán thành vai trò lãnh đạo của đảng hiện nay” lảng nhách như vậy.

thư của tướng Võ Nguyên Giáp gởi Bộ chính trị thuộc loại ít sâu sắc hơn. Ông viết để góp ý kiến những gì phải làm trong hai năm còn lại trước ngày triệu tập đại hội 10 (năm 2006). Vẫn với lối hành văn quen thuộc rào trước đón sau của một người cộng sản ông Võ Nguyên Giáp khen ngợi các kết quả đã đạt được của đảng, và những gì chưa đạt được để đặt câu hỏi tại sao “Có nhiều nghị quyết đúng, nhiều chủ trương đúng nhưng không được thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả”.

Các câu hỏi của ông Võ Nguyên Giáp bàng bạc qua nhiều lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học, quốc phòng và xây dựng đảng Cộng sản Việt Nam.

Về kinh tế ông Võ Nguyên Giáp cho rằng GDP (tổng sản phẩm xã hội của một quốc gia gồm tổng số giá trị sản xuất và dịch vụ trong một năm) bình quân đầu người Việt Nam hiện nay là 400 mỹ kim tức chỉ bằng 1/3 của Thái Lan, 1/50 của Singapore và 1/70 của Hoa Kỳ và không có triển vọng gì Việt Nam chạy theo kịp các nước khác nếu chỉ nói những nước trong khối Asean. Ông Giáp đặt câu hỏi: Có cách gì cho mức phát triển kinh tế Việt Nam nhanh hơn lên không?

Về giáo dục và khoa học ông Võ Nguyên Giáp nói các các nghị quyết ban hành sau đại hội 8 (1996) đặt vấn đề giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ lên hàng quốc sách, thế nhưng gần đây một cuộc hội thảo của bộ Giáo Dục và Đào Tạo cho thấy một hiện trạng giáo dục hết sức yếu kém. Ông Giáp đặt câu hỏi: “Cần tìm cho ra nguyên nhân vì sao một chủ trương rất đúng coi giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu lại không được thể hiện trên thực tế, mặc dù đã có chiến lược được chính phủ phê chuẩn”

Điểm thứ ba về quốc phòng và an ninh là điểm đáng để ý nhất của ông Võ Nguyên Giáp. Ông Giáp ghi nhận đảng Cộng sản đã không có chuẩn bị gì về mặt bảo vệ lãnh hải và sự phát triển kinh tế các tỉnh vùng Việt Bắc. Ở đây ông Giáp không hề nhắc đến vùng đảo Trường Sa và chỉ nói đến lãnh hải và vùng Việt Bắc một cách chung chung (Việt Bắc gồm ngoài hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn giáp giới với Trung quốc còn có những tỉnh xa biên giới như Bắc Kạn, Tuyên Quang và Thái Nguyên) nhưng ai cũng thấy ông nhắc nhỡ đảng Cộng sản Việt Nam cần có kế hoạch phòng thủ Trường Sa và chăm lo phát triển kinh tế hai tỉnh Cao Bằng và Lạng sơn. Du khách lên vùng biên giới gần đây (sau ngày ký Hiệp ước trên đất liền năm 1999) nhận thấy rằng phía bên kia biên giới Trung quốc phát triển rầm rộ trong khi phía bên này biên giới Việt Nam hình như không ai ngó ngàng tới bất cứ cái gì. Hoang vu vẫn là hoang vu. Cảnh này nổi bật nhất hai bên thác Bản Giốc mà qua hiệp định biên giới Việt Nam đã mất một nửa.

Về mặt chống tham nhũng lãng phí ông Giáp nhận xét: “Cho đến nay, nạn tham nhũng, lãng phí vẫn chưa được chận đứng và đẩy lùi. Sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận không ít đảng viên, cán bộ vẫn diễn ra nghiêm trọng.... Chưa thấy một đảng viên nào tự giác nhận trách nhiệm hoặc một cấp ủy đảng nào phát hiện nội bộ có tham nhũng”. Và ông đề nghị: “Cần kiểm điểm nghiêm khắc vì sao vừa qua ta đã có nghị quyết, có pháp lệnh, có cuộc vận động  chống tham nhũng, lãng phí trong toàn Đảng và các cơ quan Nhà nước mà những tệ nạn này vẫn phát triển phức tạp và nghiêm trọng”.

Sau cùng ông Võ Nguyên Giáp đi vào lĩnh vực xây dựng đảng cộng sản của ông ta. Ông nêu ra những bê bối trong nội bộ, chèn ép, đâm thọt, hại nhau từ cấp trung ương và kêu gọi Trung ương đảng phải cương quyết diệt trừ hiện tuợng này trước khi nó làm tan vỡ đảng.

Ông Võ Nguyên Giáp nêu ra đủ vấn nạn và đặt ra nhiều câu hỏi tại sao. Qua những câu hỏi đó người ta có cảm tưởng ông Võ Nguyên Giáp tin rằng nếu người lãnh đạo cương quyết và có lòng thì những vấn nạn về giáo dục, tham nhũng, đạo đức suy đồi của đảng có thể sửa chữa được.

Thật ra do con người chỉ là một phần, do định chế mới là chính. Sự chuyên quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt nam là nguyên nhân suy đồi và thoái hóa. Những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã  nhét điều 4 vào bản Hiến Pháp để định chế hóa sự cầm quyền độc tôn của đảng. Họ đắc chí đã làm một điều thông minh nhưng họ đâu có biết rằng họ đã vô tình nhét một con vi trùng cực độc vào cơ thể của đất nước. Hãy diệt nó đi, giao quyền quyết định vận mạng của đất nước cho người dân qua bầu cử tự do, khả năng dân tộc trong và ngoài nước sẽ được huy động, và đất nước Việt Nam sẽ hưng thịnh xứng đáng với tiềm năng của nó trên thế giới.

Ông Võ Nguyên Giáp hiện nay không còn ở vị trí cầm quyền nhưng ông cũng có cái thế có thể nói mà đảng Cộng sản không thể làm gì được ông. Vậy mà ông không nói ra một điều hiển nhiên ai cũng thấy. Có thể ông là một cái bình vôi, xơ cứng. Trong trường hợp này ông còn thua ông Đặng Quốc Bảo một người không có vị trí như ông, tiếng tăm bằng ông, biết nguyên tắc đảng lãnh đạo là hỏng nhưng phải nói “tôi tán thành vai trò lãnh đạo của đảng hiện nay” để được nói lên những điều cần nói.

 

Trần Bình Nam

May 4, 2004

BinhNam@earthlink.net

http://www.vnet.org/tbn

 

(*) Có thể đọc trên www.ykien.net hay www.lephai.com

 

 

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn