Dân biểu Aung San Suu Kyi

và tương lai của Myanmar

 

                 Trần Bình Nam

        

Trong cuộc bầu cử bổ túc 45 ghế dân biểu (cho các đơn vị tân lập) ngày 1 tháng 4 vừa qua, Liên minh Quốc gia Vì Dân chủ - LMQG/DC (National League for Democracy –NLD) của bà Aung San Suu Kyi đã

đề cử 44 đại diện ra tranh cử tại 44 đơn vị toàn quốc, và đã thắng lớn tại 43 đơn vị. Bà Suu Kyi là một trong những dân biểu đắc cử. Có nhiều đơn vị đảng viên LMQG/DC thắng với 90% số phiếu đi bầu. Chính quyền của tổng thống Thein Sein đã công nhận kết quả bầu cử.

Không ai ngạc nhiên về kết quả của cuộc bầu cử. Nhưng nếu nhân dân toàn quốc phấn khởi, không phải thành phần nào cũng phấn khởi. Tại thủ đô Naypyidaw, các ký gỉa nước ngoài ghi nhận sự lo lắng của một số quân nhân, bày tỏ sự lo ngại trước thắng lợi quá to lớn này của LMQG/DC.

Tuy nhiên người ta không biết sự lo ngại của thành phần sĩ quan và quân nhân cấp thấp có phải là mối lo của các tướng lãnh đang thật sự cầm quyền không.

SuuKyiVotingTheo dõi tiến trình dân chủ trong hai năm qua, nguời ta có lý do để yên tâm, vì những nhân vật liên hệ - các tướng lãnh cầm quyền và bà Aung San Suu Kyi – đều trải qua một qúa trình đấu tranh dai dẵng cho đến khi nhận ra rằng quốc gia đang bị một thế lực khổng lồ bên cạnh khống chế  (chứ không phải là các đế quốc Tây phương),  họ đã tìm cách làm hòa với nhau để cứu nước.

Quá trình tranh chấp quyền lực tại Myanmar  khởi đầu từ năm 1990 khi các tướng lãnh cầm quyền chấp nhận một cuộc bầu cử quốc hội tự do với sự tham dự của LMQG/DC.  Liên Minh của bà Aung San Suu Kyi đã thắng lớn, chiếm 80% ghế quốc hội. Hội đồng tướng lãnh bội ước không công nhận kết quả bầu cử. Sau đó bà Suu Kyi bị quản thúc tại gia nhiều lần - khi bắt khi thả - dai dẵng trong gần 20 năm. Cho đến cuối năm 2010 bà được tân tổng thống Thein Sein, một tướng lãnh hồi hưu trả tự do. Bà dùng uy tín cá nhân vận động thế giới Tây phương giải tỏa dần sự bao vây kinh tế và chính trị đối với Myanmar.  Đổi lại tổng thống Thein Sein thả tù nhân chính trị, nới lỏng sự tự do ngôn luận và cho phép các đảng chính trị, trong đó có LMQG/DC của bà Aung San Suu Kyi hoạt động (www.tranbinhnam.com à Bình luận à 410).

Đắc cử dân biểu, từ nay bà Aung San Suu Kyi và LMQG/DC có tiếng nói tại quốc hội. Và tiếng nói của bà là tiếng nói uy tín được chính quyền và nhân dân lắng nghe, và quốc tế theo dõi. Tuy nhiên sức mạnh nghị trường, nếu có, sẽ do ảnh hưởng cá nhân của bà hơn là sức mạnh của lá phiếu. Với 43 ghế dân biểu LMQG/DC chiếm 6.7% trong hơn 664 ghế trong cả hai viện quốc hội. Theo Hiến pháp Hội đồng Quân nhân Quốc Phòng (Commander-in-Chief of Burma’s Defence Services) đề cử 25% đại biểu (166 người) trong giới quân nhân tại chức hay đã nghỉ hưu. Số 68.3% còn lại  trong quốc hội hiện nay đều là đảng viên của đảng Đoàn kết Xây Dựng (ĐKXD - Union Solidarity and Development Party -USDP),  đắc cử từ cuộc bầu cử do các tướng lãnh đạo diễn năm 2010.  LMQG/DC đã tẩy chay cuộc bầu cử này.   

Tuy nhiên thế chính trị giữa các tướng lãnh và LMQG/DC có thể thay đổi một cách căn bản trong cuộc bầu cử toàn quốc năm 2015 tới. Với sự ủng hộ của dân chúng như trong cuộc bầu cử vừa qua, LMQG/DC  sẽ thắng dễ dàng và có thể chiếm hầu hết trong số 75 % ghế trong hai viện quốc hội.

Với đa số đó LMQG/DC có thể kiểm soát nghị trình quốc hội và làm lu mờ thế của Hội đồng Quân nhân Quốc Phòng.  Theo Hiến pháp 2008 bà Aung San Suu Kyi không đủ điều kiện để ứng cử tổng thống (Hiến pháp đòi hỏi chồng/vợ và con cái không được mang quốc tịch nước ngoài trong khi chồng và các con bà đều có quốc tịch Anh). Nhưng LMQG/DC  có đủ phiếu để bầu một ứng viên khác của Liên Minh làm tổng thống.

Các tướng lãnh và đảng ĐKXD có chịu chia sẻ quyền hành một cách dễ dàng như vậy không? Câu hỏi là một vấn nạn lớn của Myanmar trong thời gian tới. Vấn đề ổn định chính trị của Myanmar sẽ tùy thuộc vào cách hành xử của các tướng lãnh, vào sự khéo léo và tế nhị của bà Aung San Suu Kyi và thái độ của các nước Tây Phương. Tại trụ sở của LMQG/DC trong đêm 1 tháng 4 vui mừng thắng lợi, bà nói với đảng viên và dân chúng nhu cầu tự chế.

Âu châu và Hoa Kỳ cần thận trọng với chiếc chìa khóa giải tỏa cấm vận. Trong hai lĩnh vực kinh tế và quốc phòng cần ưu tiên giải tỏa kinh tế để đời sống của nhân dân Myanmar sau nhiều thập niên thiếu thốn được cải thiện nhanh chóng. Phần quân sự đi sau sẽ làm cho các tướng lãnh bị ràng buộc đôi chút đồng thời không làm cho Trung quốc lo ngại. Ảnh hưởng của bà Aung San Suu Kyi đối với chương trình giải tỏa cấm vận cũng cần được bà Suu Kyi cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhìn cách hành xử của tổng thống Thein Sein và bà Aung San Suu Kyi trong thời gian qua chúng ta tin rằng hai nhân vật này sẽ đặt quyền lợi quốc gia lên trên, và không theo gương chính trị đảng phái như hiện nay tại Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

Hoa Kỳ có một nền dân chủ đẹp nhưng quá máy móc. Sinh hoạt quốc hội Hoa kỳ đang nhiễm nặng màu sắc đảng phái, đang quên dần nguyên tắc “quyền thiểu số”. Và màu sắc “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện ” này đang lăm le nhuộm cả Tối Cao Pháp Viện vốn là một cơ chế được “hiến định”  không nằm trong vòng cương tỏa của đảng phái để làm nhiệm vụ trọng tài một cách công minh.

Đầu tháng 4/2012 này khi Tối Cao Pháp Viện công khai trao đổi trao đổi ý kiến về tính hợp hiến của Luật Cải tổ Hệ thống Chăm lo Sức khỏe (Healthcare Reform) liên quan đến khoản buộc mọi người dân phải mua bảo hiểm sức khỏe thì các vị thẩm phán đã chia thành hai phe tùy theo quý ông bà ấy được một ông tổng thống Dân Chủ hay Cộng Hòa bổ nhiệm.

Nếu các tướng lãnh Myanmar và bà Aung San Suu Kyi  theo con đường chính trị tự chế và tương nhượng nhau trong khuôn khổ luật pháp hiện hành để đưa đất nước Myanmar ra khỏi bóng ma của độc tài, đảng trị và quân phiệt thì Myanmar sẽ là tấm gương lớn cho Việt Nam và cho tòan thế giới./.

 

                 Trần Bình Nam

                 April 8, 2012

                 binhnam@sbcglobal.net

                 www.tranbinhnam.com