CIA & CÁC ÔNG TƯỚNG

Tài liệu gốc

CIA AND THE GENERALS

(Covert Support to Military Government in South Vietnam)

Do Thomas L. Ahern Jr. soạn cho cơ quan tình báo CIA

CIA gỉải mật ngày 19/2/2009

Trần Bình Nam tóm tắt ra Việt Ngữ

Chicago Việt Báo in thành tập – dày 140 trang

 

--:o0o:--

 

Quý độc giả muốn có tài liệu để tiện tham khảo

Gởi 10 mỹ kim phí tổn in ấn về Chicago Việt Báo

·       Pay to: Chicago Viet Bao

Địa chỉ 4960 N Damen Ave.

Chicago, Il. 60625

E-mail: chicagovietbao@gmail.com

·       15 mỹ kim ngoài Hoa Kỳ

 

THÀNH THẬT CÁM ƠN

Trần Bình Nam