Kế hoạch đánh phá hải ngoại của

người cộng sản Việt Nam

 

Trần Bình Nam

 

Những năm gần đây dưới sự chỉ đạo của cộng sản Hà Nội, những kẻ làm tay sai lợi dụng thời đại tin học và tự do báo chí, qua các diễn đàn điện tử đã tung ra một chương trình đánh phá cộng đồng hải ngoại . Họ tố cáo nhân vật này nhân vật nọ, bịa đặt danh sách những người theo cộng sản tại hải ngoại, đánh phá các vị Tu sĩ, Linh mục Công giáo, Hòa thượng, Thượng tọa Phật giáo để gây chia rẽ tôn giáo, và loan tin thất thiệt để chia rẽ cộng đồng.

Thời gian gần đây hơn, trước sự mất lòng dân càng ngày càng sâu sắc, bọn tay sai được chỉ thị tăng cường đánh phá.

Bọn gian dùng 2 phương pháp:

1.  Thứ nhất: Tung lên diễn đàn bất cứ tin láo lếu nào dựa vào nguyên tắc  “Tăng Sâm giết người” là nói láo và nói láo mãi sẽ có người tin.

2.  Thứ  hai: Thiết lập một diễn đàn điện tử với cái tên thật kêu, thật “quốc gia”, thật “chống cộng”, và đăng những bài chống cộng kịch liệt để tạo lòng tin trong cộng đồng, rồi thỉnh thoảng chen những bài đánh phá (theo lối “Tăng Sâm giết người”) đánh phá những nhân vật yêu nước thành tích trong sáng như bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Hòa Thượng Thích Quảng Đức, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Nguyễn Hữu Lễ, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, luật sư Lê Thị Công Nhân, ông Trần Quốc Bảo v.v … hoặc chửi tôn giáo này, công kích tôn gíáo kia để gây mâu thuẫn .

Lẽ dĩ nhiên những phương pháp phá hoại này không lừa gạt những  ai am hiểu tình hình chung và nắm bắt được các vấn đề thời sự. Nhưng trong thời đại tin học thông tin quá nhiều, nhiều người trong chúng ta không có thì giờ, lướt qua tin như “cỡi ngựa xem hoa” nên có thể bị mắc lừa chúng.

Cá nhân tôi từng là đối tượng của bọn đánh phá này. Trốn thoát  ra khỏi Việt Nam năm 1977, tôi với một số anh em cùng tâm huyết thành lập Tổ chức Phục Hưng Việt Nam (TC/PHVN)  với Cương lĩnh đấu tranh là giải thể chế độ độc tài cộng sản và xây dựng một nước Việt Nam tự do dân chủ. Tôi làm Chủ tịch TC/PHVN  trong 9 năm (1978-1987).  Sau đó ông Trần Quốc Bảo thay tôi lãnh đạo TC/PHVN cho đến hôm nay. Tôi tiếp tục cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam bằng ngòi bút. Và những bài bình luận chính trị của tôi chuyển gởi trong Trang Nhà www.tranbinhnam.com của tôi và được hầu hết báo Việt ngữ hải ngoại đăng tải đã làm cho chính quyền Hà Nội nhức nhối.      

Trong bối cảnh đó, dễ hiểu kẻ thù của tôi là cộng sản Hà Nội vì tôi kiên quyết tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ và nhân quyền. Kẻ thù của tôi là cộng sản Trung quốc vì tôi kiên quyết cùng với nhân dân Việt Nam trên mọi chiến tuyến đấu tranh bảo vệ đất bảo vệ biển của quê hương.

Bọn họ tố cáo tôi (1) lén lút về thăm Việt Nam. Và mới đây trong một bài đánh phá Phật giáo, vu vơ hàm ý Hòa Thượng Thích Quảng Đức là người của cộng sản, bọn chúng loan tin tôi (2) không bị tù cải tạo, (3) được cộng sản tạo điều kiện cho đi vượt biên chỉ với ông Nguyễn Công Hoan trên một thuyền du lịch .

Óc tưởng tượng và sự bịa đặt của bọn tay sai cộng sản đã đến mức hoang tưởng:

(1)       Rời nước ra đi năm 1977 vì không thể sống dưới chế độc tài của cộng sản, nhưng tôi không bỏ quê hương. Tôi từng về thăm Việt Nam 2 lần,  một lần năm 1999 và một lần năm 2001.  Chính quyền cộng sản Việt Nam để cho tôi về có thể nằm trong chương trình lôi kéo Việt kiều về thăm nước, có thể để theo dõi các tiếp xúc của tôi trong nước. Không khai thác được gì chính quyền Hà Nội cấm cửa (bằng văn bản) không cho tôi về Việt Nam nữa.

Tôi đi thăm Việt Nam công khai. Trong cả hai chuyến đi, khi trở về tôi đều viết bài tường thuật các chuyến đi, báo chí Việt ngữ hải ngọai đăng tải rộng rãi và được chuyển gởi trong web www.tranbinhnam.com à Bình Luận, tài liệu số 29 tháng 6/1999  http://www.tranbinhnam.com/binhluan/Mot_Chuyen_Di.html

và tài liêu số 63 http://www.tranbinhnam.com/binhluan/Ly_Nuoc_Final.html năm 2001.

(2)       Về tù cải tạo, xin đọc bài viết trong www.tranbinhnam.com à Bình Luận, tài liệu số 348 http://www.tranbinhnam.com/binhluan/NguyenVanSon.htm

để biết tôi đã chia sẽ tù đày cộng sản như thế nào .

(3)       Về vượt biên chỉ với ông Nguyễn Công Hoan trên một thuyền du lịch xin xem hai tấm hình (34 người tị nạn chúng tôi và chiếc thuyền mỏng manh) dưới đây chụp ngày 31/3/1977 trên Biển Đông sau khi được tàu Nhật cứu.

 

RescuedOnSea

 

EscapedBoat

 

        Tôi tin rằng sự đánh phá bằng phao tin thất thiệt của bọn tay sai cộng sản sẽ không thuyết phục được ai và chỉ làm lộ cái đuôi phản dân hại nước của bọn ác tâm./.

 

               Trần Bình Nam

               July 21, 2011

               binhnam@sbcglobal.net

               www.tranbinhnam.com