THÔNG TIN & TUYÊN TRUYỀN

 

Trần Bình Nam

 

          Thông tin là phổ biến tin tức sự việc đang xẩy ra trên thế giới một cách trung thực đến với quần chúng như một máy chụp hình ghi lại một khung cảnh để người nhận thông tin tự phán đoán lấy sự việc. Còn tuyên truyền là sự thông tin được chọn lọc, bóp méo hay ngụy tạo để phục vụ lợi ích của một nhóm người hay một đảng phái chính trị. Một cộng đồng lành mạnh khuyến khích thông tin, nhưng không muốn tiếp thu tuyên truyền.

            Đó là căn bản phản đối của cộng đồng người Việt tại Úc châu đối với đài truyền hình SBS (Special Broadcasting Service - một đài truyền hình và truyền thanh dành cho các sắc dân thiểu số tại Úc châu) khi đài này cho tiếp vận chương trình truyền hình VTV4 của Việt Nam, gọi là chương trình “Thời Sự Thế Giới” mỗi sáng 35 phút trừ ngày Chủ nhật bắt đầu từ ngày 6 tháng 10, 2003.

            Trước sự lên tiếng của cộng đồng người Việt tại Úc châu qua buổi gặp gỡ giữa đại diện của cộng đồng với viên chức SBS ngày 17 tháng 11 và nhất là qua hai cuộc biểu tình ôn hòa ngày 28 tháng 10 và ngày 2 tháng 12, Hội Đồng Quản Trị SBS (họp ngày 5 tháng 12 dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Carla Zampatti với sự hiện diện của ông giám đốc SBS Nigel Milan) đã quyết định ngưng tiếp vận chương trình “Thời Sự Thế giới” nói trên. Những người quan tâm đến vấn đề truyền thông trên thế giới đã thở dài nhẹ nhõm trước quyết định đúng dắn của Hội đồng Quản Trị SBS. Nó chứng tỏ một điều nếu có dân chủ chúng ta có thể sửa chữa hay điều chỉnh những việc làm chưa đúng.

            Lúc đầu ông giám đốc Nigel Milan đã rất ngạc nhiên trước phản ứng của người Việt và nói rằng đây chỉ là sự phản đối của một thiểu số lớn tuổi, bảo thủ, còn bị ám ảnh bởi quá khứ và chưa quen với tinh thần tự do thông tin.

            Nếu chương trình truyền hình VTV4 là một chương trình thông tin của Việt Nam đúng nghĩa thì có thể ông Milan nói đúng. Nhưng chương trình VTV4 chỉ là một chương trình dùng để tuyên truyền và chỉ là của Việt Nam trên danh từ. Trên thực tế tất cả phương tiện truyền thông tại Việt Nam hiện nay từ báo chí, đài truyền thanh, truyền hình đều nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng CSVN trong đó có chương trình VTV4. Chương trình VTV4 là một chương trình được chọn lọc, chắp nối, và đôi khi có cả tin tức ngụy tạo để phục vụ quyền lợi của đảng CSVN chứ không có mục đích thông tin trung thực để phục vụ quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Nó không đạt được ba tính chất căn bản của một chương trình thông tin là vô tư, công bìnhđộc lập (như định nghĩa thế nào là một chương trình thông tin của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do bang New South Wales khi trả lời cuộc phỏng vấn của đài BBC chương trình Việt ngữ phát sóng chiều Thứ Sáu 5 tháng 12, giờ Việt Nam)

            Cuộc đấu tranh phản đối của cộng đồng Việt Nam, do đó, là cuộc đấu tranh cho quyền thông tin trung thực và là cuộc đấu tranh chống mọi hình tuyên truyền cho quyền lợi riêng tư của một đảng chính trị dùng hiến pháp và vũ lực để bịt miệng mọi tiếng nói khác. Vì vậy nó đã được sự ủng hộ của người Việt khắp nơi cũng như sự yễm trợ của các lực lượng dân chủ khác trên thế giới.  Nó không phải là cuộc đấu tranh “nói lấy được”, “lấy thịt đè người” hoặc bị ám bởi hội chứng “nhìn đâu cũng thấy con ngáo ộp cộng sản” (như một số người chưa phân biệt được thế nào là thông tin trung thực và tuyên truyền có thể nghĩ) mà là cuộc đấu tranh cho sự công bình và lẽ phải.

            Cho nên sự thắng lợi của cộng đồng người Việt tại Úc châu là sự thắng lợi của dân chủ đối với toàn thể các cộng đồng người Việt trên thế giới.

            Qua cuộc đấu tranh này những người cầm quyền tại Hà Nội nên thấy rằng nếu họ từ bỏ tính độc quyền chính trị qua độc quyền ngôn luận (chưa nói tới các thứ độc quyền khác như quyền sở hữu các lực lượng vũ trang v. v... ) và để cho các phương tiện truyền thông trong nước được làm nhiệm vụ thông tin đúng nghĩa thì cộng đồng người Việt ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể vui mừng đón nhận sự tiếp vận của các đài trong nước. Ngược lại, cộng đồng người Việt không có một sự chọn lựa nào khác hơn là lên tiếng phản đối. Người Việt trốn chạy một chế độ độc tài không thể  ngồi yên để cho kẻ độc tài nhân danh đại diện nhân dân mang cái ách độc tài ngôn luận đến tròng lên cổ mình.

            Chính quyền Hà Nội cần một chút vô tư để thấy rằng không phải chỉ  một thiểu số người Việt sống tại Úc phản đối việc tiếp vận đài VTV4 (như lời tuyên bố của ông Lê Dũng phát ngôn nhân bộ ngoại giao Việt Nam ngày 4 tháng 12 theo bản tin BBC tiếng Anh) mà là đa số và gồm những thành phần trẻ như cuộc biểu tình ngày 2/12 tại Sydney vừa rồi với 12.000 người tham dự chứng tỏ.

            Nhưng cuộc đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận không phải đến đây là hết. Chừng nào còn điều 4 Hiến pháp giao toàn quyền cai trị đất nước cho đảng Cộng sản,  chừng nào đảng CSVN còn độc quyền ngôn luận và đàn áp mọi tiếng nói khác với mình bằng nhà tù thì chừng đó cộng đồng còn phải sẵn sàng đấu tranh.

            Cộng đồng người Việt trên thế giới không quên bài học chống quyết định của Cơ quan Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) tôn vinh ông Hồ Chí Minh làm nhà văn hóa thế giới năm 1990 nhân ngày sinh nhật thứ 100 của ông ta, và cũng không quên cuộc đấu tranh ôn hòa và được lãnh đạo vững vàng của các vị lãnh đạo cộng đồng tại Úc châu lần này. Nếu cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đồng tâm hiệp lực cho một cuộc đấu tranh ôn hòa mà nội dung có tính thuyết phục thì cuối cùng chúng ta sẽ thắng lợi.

            Nếu UNESCO đã phải bãi bỏ một buổi lễ kỷ niệm có tính cách phô trương cho một nhân vật mà giá trị lịch sử chưa được nhìn nhận thì SBS cũng đã lấy lại cái quyết định tiếp vận một chương trình của VTV4 khi họ nhận ra rằng chương trình này không phục vụ cho ai ngoài việc tiếp tay cho cái loa tuyên truyền của một đảng chính trị đang tiếm đoạt tiếng nói và kìm hãm sức phát triển của một dân tộc.

            Một nhân vật nào đó đã nói một câu bất hủ: “Tôi có thể chết để bảo vệ cho anh quyền được nói” Người Việt hải ngoại sẽ làm đúng điều đó để bảo vệ tiếng nói từ Việt Nam chừng nào tiếng nói đó là tiếng nói trung thực, tiếng nói khai phóng của toàn dân, tiếng nói của một nước Việt Nam tự do và dân chủ.

 

Trần Bình Nam

Dec. 5, 2003

BinhNam@earthlink.net

http://www.vnet.org/tbn

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn