Thư Ngõ

 

California ngày 6/5/2010

Điện thư:

Trần Bình Nam – binhnam@sbcglobanet

 

Kính gởi ông Tổng biên tập

Báo Điện Tử Sài Gòn Giải Phóng

203 Phùng Hưng

Phường 14 – Quận 5

Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

E-mail: sggponline@sggp.org.vn

 

Thưa ông,

 

Qua các link sau đây

http://www.sggp.org.vn/hosotulieu/2010/3/221463/   22-3-2010

http://www.sggp.org.vn/hosotulieu/2010/3/221853/     26-3-2010

http://www.sggp.org.vn/hosotulieu/2010/3/221931/    27-3-2010

http://www.sggp.org.vn/hosotulieu/2010/4/222474/   3-4-2010

 

tôi được biết quý báo đã cho đăng tải một số bài lấy từ Trang Nhà www.tranbinhnam.com của tôi (các bài số 317, 318, 319, 320, 322, 324 & 325 trong mục Bình Luận). Các bài này là bản lược dịch cuốn “CIA And The Generals” của ông Thomas L. Ahern, Jr. do cơ quan CIA của Hoa Kỳ giải mật ngày 19/2/2009.

Các bài viết trong Trang Nhà của tôi báo chí khắp thế giới đều có quyền xử dụng không cần hỏi ý tôi trước. Tuy nhiên, theo một nguyên tắc bất thành văn ai cũng tôn trọng, các cơ quan truyền thông khi xử dụng thì xử dụng nguyên văn như trong Trang Nhà chứ không cắt xén, thêm bớt, như Báo Sài Gòn Giải Phóng Online  đã làm với các bài nói trên của tôi.

Tôi trân trọng thỉnh cầu ông Tổng biên tập tôn trọng nguyên tắc trên. Đặc biệt , bài cuối cùng nhan đề  “Ôn Cố Tri Tân” (bài số 325) là phần bình luận của tôi bàn về bài học nước nhỏ nước lớn và các chính sách để người Việt Nam chúng ta cùng xây dựng và bảo vệ đất nước. Phần đó là một phần không thể tách rời với toàn bộ bản lược dịch và cũng là chủ đích của tôi khi lược dịch tài liệu này. Kính  mong được ông Tổng biên tập lưu ý giúp.

Thành thật cám ơn ông Tổng biên tập.

 

(ký tên)

 

 

Trần Bình Nam