Thư Ngỏ

Kính gởi độc giả

Mục bình luận chính trị của tôi

 

Kính thưa quý độc giả,

Sinh nhật này tôi đủ 80 tuổi đời.

Như đã tự hứa với chính mình tôi chọn thời điểm đó để nghỉ tay gát bút thôi bàn chuyện thế sự. Tôi sẽ dùng thì giờ còn lại để nghiên cứu, dịch thuật những gì liên quan đến nhân sinh.

Tôi bắt đầu viết bình luận chính trị từ năm 1991. Từ năm 1991 đến năm 1998 tôi in 4 Tuyển tập. Từ tháng 4/1998 đến tháng 7/2013 tôi gởi gắm 479 bài bình luận của tôi nơi trang nhà:

www.tranbinhnam.com à Bình Luận

đồng thời gởi đến các báo và các diễn đàn điện tử Việt ngữ trên thế giới.

Tôi thành thật cám ơn quý độc giả trong bao năm qua đã đọc, phê bình góp ý giúp tôi trưởng thành nhiều trong lĩnh vực nhìn và phân tích các biến chuyển trên thế giới.

Ước vọng của tôi đã được trải dài qua các bài bình luận. Tôi không mong gì hơn nhìn thấy một thế giới hòa bình, một Hoa Kỳ vững mạnh và một nước Việt Nam chóng thoát khỏi ách độc tài, bảo vệ được nền độc lập, nhân dân Việt Nam được sống trong một bầu không khí tự do dân chủ, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, giới trẻ tại hải ngoại có cơ hội đóng góp tài sức cùng với nhân dân trong nước xây dựng một nước Việt Nam xứng đáng chen vai thích cánh với thế giới văn minh.

Xin kính chào quý độc giả.

 

               Trần Bình Nam

               17 tháng 7 năm 2013