Các vấn đề chung quanh việc

di chuyển bằng máy bay dân sự

        

Gn đây, tin tc máy bay hàng không dân s b nn khá dn dp. Năm 2014 hai chiếc ca hãng Malaysia b nn. Và mi nht hôm 24/3 chuyến bay 9525 ca công ty Germanwings mt chi nhánh ca hãng Lufthansa (Đc) ct cánh t Barcelona, Tây Ban Nga đi Düsseldorf Đc, b phi công ph Andreas Lubitz do bnh tâm thn c ý lái đâm vào núi Alpes Pháp giết chết 150 ngưi gm hành khách và phi hành đoàn.  Nhiu ngưi bng cm thy s đi máy bay.

Nhưng da vào thng kê thì máy bay là cách di chuyn đưng xa an toàn nht. T tun báo THE WEEK ca M s ngày 17/4/2015 trong bài nhan đ : Fear of Flying (S Bay, trang 11) xem xét các khía cnh ca vn đ này. Tôi xin tóm lưc hiến bn đc.

 

** Trn Bình Nam **

 

Xác sut an toàn ca máy bay dân s

      

Thng kê liên quan đến các hãng hàng không ln trên thế gii cho thy trung bình c 4.7 triu ngưi đi máy bay mi có mt trưng hp ri ro. Ai cũng biết b sét đánh rt hiếm, thế nhưng c 1.9 triu ngưi thì có 1 ngưi b sét đánh.Trong thp niên 1970 mi năm trung bình có 68 v máy bay rt làm thit mng khong 1,676 ngưi. Nhưng my thp niên qua nh tiến b v k thut và đin toán, con s tn tht gim xung mt na vi 40 tai nn và 832 t thương. Năm 2014 vi 33.4 triu ln máy bay ct cánh ch có 21 chiếc gp nn.

 

Nh đâu máy bay dân s an toàn như vy?

 

Trưc hết nh các chuyên viên trong ngành hàng không biết rút ra các bài hc t các tai nn đã xy ra. Sau mt tai nn, chuyên viên điu tra xem xét các mnh máy bay, đc các thông tin ghi li trong hp cha d  kin gi là hp đen  (black box, thưng sơn màu đen) xác đnh nguyên nhân tai nn và thc hin nhng ci tiến cn thiết v chế to, k thut điu hành không lưu và phi đo v.v … đ tránh tái din.

V mt k thut, s phát minh h thng đnh v trí (Global Positioning System - GPS), và h thng báo đng gn vt l như  gn máy bay khác hoc bay quá thp trong hai thp niên 1970 và 1980 đã giúp tránh hàng ngàn tai nn. Patrick Smith, mt phi công máy bay dân s nói ngành hàng không dân s hôm nay xem như đã tránh đưc hoàn toàn các v máy bay rt bi nhng nguyên nhân quen thuc thưng xy ra trong nhng chc năm v trưc .

 

Nhng nguyên nhân sinh ra tai nn hôm nay

 

Hin nay 80% tai nn máy bay đưc ghi nhn do sơ sut ca con ngưi như phi công hay nhân viên kim soát không lưu. Phn còn li do thi tiết hay do cơ phn máy bay. Tai nn do phi công c ý gây ra như v máy bay ca công ty Germanwings  va qua và chuyến bay ca hãng hàng không EgyptAir năm 1999 ngoài b bin Massachusetts là nhng tai nn cc kỳ hiếm thuc tính đnh mnh không th thng kê. 

 

Hàng không dân s ca các quc gia tiên tiến so vi các nưc còn chm tiến.

 

Thông kê cho thy nếu bn dùng máy bay ca các công ty ln ca các nưc tiên tiến t s tai nn là 1 trên 19.8 triu . Đi vi các hãng máy bay ca các nưc đang phát trin t s này là 1 trên 2 triu, tc cao gn 10 ln! Các nưc trong Cng đng Âu châu và Hoa Kỳ thưng cm không cho máy bay ca công ty hàng không nào có thành tích xu bay vào nưc mình. Trong s này đa s là các hãng hàng không ca các nưc Phi châu, các nưc Đông nam Á, các quc gia thuc Liên bang Xô viết trưc kia. Tai nn chết ngưi ca các công ty hàng không Indonesia cao hơn ti nn đi máy bay M 25 ln.

Đi máy bay do công ty Tây phương chế to như Boeing, AirBus an tòan hơn máy bay hiu khác. Trong 23 v rt máy bay năm 2012 ch có 3 chiếc do các hãng máy bay Tây phương đóng. Nhưng máy bay do nưc nào đóng cũng cn mt đi ngũ bo trì gii. V mt này các quc gia chm tiến vn chưa đ trình đ.

 

Tt c các hãng máy bay ca Hoa Kỳ có an toàn không ?

 

Nói chung các công ty hàng không ca Hoa Kỳ rt an toàn nht là các công ty ln. T năm 2003 đến năm 2009, các hãng máy bay nh b nn gp 10 ln các hãng ln. Nhưng đi vi Hoa Kỳ tai nn ca các hãng nh cũng rt hiếm. Tai nn mi nht là mt máy bay ca công ty Colgan Air (ít ai nghe)  rt ti Buffalo do sơ sut ca phi công làm chết 50 hành khách cũng cách đây đã 6 năm.

Đưc vy nh các hãng hàng không ln ca Hoa Kỳ có kh năng thuê nhân viên kinh nghim. Lương tháng mt phi công ca hãng Delta là 61.000 m kim, trong khi lương ca mt phi công lái máy bay cho các công ty đa phương ch 15.000 m kim. Nhưng trong 99% thi gian trên không bn bay vi mt phi công nhiu hay ít kinh nghim không nh hưng gì đến an toàn ca bn. Ch lúc có gì bt thưng xy ra mi khác. Trong phi v 1549 ca hãng US Airways  ngày 15/1/2009 phi trưng Chesley Sullenberger  nh kinh nghim 20.000 gi bay đã bình tĩnh cho chiếc máy bay A320 ông ta lái đáp an toàn trên sông Hudson khi máy hng đã cu mng 155 hành khách.

 

Làm thế nào đ bay an toàn hơn na?

 

Tiến b k thut giúp cho ngành bay an tòan hơn. Qua thi gian các nưc đang phát trin càng phát trin hơn và các công ty hàng không ca h cũng s an toàn hơn. Nhưng k thut cũng không bao gi đến mc tuyt đi và sơ sut do đi ngũ bo trì, và phi hành đoàn cũng không tuyt đi tránh đưc. Kết lun: Đi máy bay càng lúc càng an toàn có th hiu là an toàn tuyt đi theo nghĩa thc tế, nhưng không th an toàn tuyt đi theo nghĩa lý thuyết.

 

Làm thế nào đ tránh sơ sut do phi công

 

Cách tt nht là dùng máy bay không ngưi lái. Tt c các công vic như cho máy bay ct cánh, đnh đưng bay, bay cao thp, đáp xung hoàn toàn do máy đin toán điu khin. K thut này đang đưc áp dng cho các drone  dùng làm vũ khí chng khng b và dch v giao hàng.  Và mt ngày không xa s dùng cho các máy bay dân s. Trên thc tế hin nay máy đin toán đã làm hu hết công vic ca phi công. Sau khi ct cánh, phi công cho vào máy đin toán các d kin v đưng bay, cao đ và máy bay t đng bay. Phi công ch canh chng. Máy đin toán còn giúp phi công khi đáp xung, nht là khi thi tiết xu.

Khi máy bay đưc t đng hóa hoàn toàn, mt phi công ngi trên đt lin có th điu khin nhiu máy bay mt lúc. Bng cách đó, gim sai lm ca con ngưi đến đ ti thiu. Nhưng còn khng b, và s xâm nhp đin toán làm hng chương trình bay t đng và liên lc gia đt lin vi máy bay vn có th xy ra. Sau cùng là yếu t tâm lý. Làm sao bn có th yên tâm ngi vào mt chiếc máy bay biết rng không có ai lái c!

Tóm li không có gì tuyt đi. Nhưng theo li ông Carl Rochelle, mt chuyên viên an toàn hàng không dân s thì: “Trong mt chuyến đi xa bng máy bay dân s, phn nguy him nht là đon t nhà đến phi trưng.”

 

Trn Bình Nam

April 23, 2015

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com