Vui bun vi Vin Đi hc Huế

 

Trn Bình Nam

Tháng 8 – 2015 va qua, các cu sinh viên, giáo sư thuc Vin Đi hc Huế trưc năm 1975 đã hi hp thăm viếng nhau ti Little Saigon, California đ cùng nh li mt thi làm vic ti ngôi trưng Đi hc nm êm bên b sông Hương ca c đô Huế.

Giáo sư Nguyn Thanh Trang, nguyên Ph tá Vin trưng đc trách ngoi v  là Trưng Ban T chc. Bui hp mt có hơn 300 cu sinh viên, nhân viên, giáo sư các khoa và cu Vin trưng, giáo sư Lê Thanh Minh Châu tham d.

TranVnSonQuý v trong Ban T chc sau đó đnh thc hin mt Đc San ghi li nhng vui bun vi Vin Đi hc Huế, và có mi tôi đóng góp.

Đi hc Huế đi vi tôi tht l mà cũng tht quen. Khi tôi ri Huế vào Saigòn theo hc lp cán s vô tuyến đin, ri năm sau  - 1955-  vào trưng đào to K sư cơ khí Hi quân ti Pháp thì Đi hc Huế  chưa ra đi. Cui năm 1957 khi tôi tr v thì biết Vin Đi hc Huế đã đưc tng thng Ngô Đình Dim khai sinh bng mt ngh đnh thành lp vào Tháng Ba. Nghe tin thy mát lòng và thích thú như m va sinh cho mình mt đa em gái.

Tôi cm thy vinh d vì min quê nh bé ca mình, nơi tôi đã sinh ra, ln lên, tri qua nhng năm hc trưng làng, trưng tiu hc ri vào trưng Trung hc Khi Đnh  - đi hc vi chiếc tơi cá và đôi guc g nghèo nàn - như x Huế vn nghèo nàn – bây gi đã có mt Vin Di hc uy nghi.

Khi tôi v nưc Vin Đi hc Huế đã có 5 phân khoa: Sư phm, Văn khoa, Lut khoa, Hán hc, và Khoa hc. Trong niên khóa đu có 358 sinh viên. Đến năm 1960-1 sĩ s nhanh chóng tăng lên 1431 sinh viên. Năm 1959 m thêm chương trình d b y khoa.

Tôi theo dõi s trưng thành ca Vin Đi hc Huế như theo dõi sc khe ca mt cô em. Tôi nghĩ rng theo binh nghip nay đây mai đó trên sông ngòi và bin c chc không có cơ hi nào gn gũi cô em gái thân thương.

Thế nhưng có duyên thì ti. Năm 1970 khi tôi đang làm ging viên ti trưng Sĩ quan Hi quân Nha Trang thì giáo sư Nguyn Văn Hai, khoa trưng Phân khoa Khoa hc thuc đi hc Huế m thêm các môn hc v To tác, Thy li cho sinh viên khoa hc và cn ging viên các môn k thut. Thy mi tôi làm ging viên bán thi hai môn: Nhit Đng hc và Đin Lý thuyết cho lp To Tác và Thy Li. Lúc thy mi tôi do d nghĩ mình chưa đ tư cách dy đi hc. Nhưng thy Hai nhn mnh thy cn giáo sư có kh năng k thut, và môn Nhit  đng hc hin nay không có ai ph trách. Nhit đng hc (Thermodynamics) là môn nghiên cu v kh năng biến nhit thành lc và là lý thuyết căn bn đ hiu s vn hành và chế to các loi máy nhit-đng như máy chy xăng, máy chy bng diesel, tur-bin hơi nưc, máy phn lc ca máy bay v.v… và đó là môn hc chính trong chương trình đào to mt k sư cơ khí Hi quân .

Thy Nguyn Văn Hai là giáo sư Lý Hóa ca tôi năm đ tam (niên khóa 1952-1953)  ti trưng Khi Đnh. Lúc đó thy va dy va t luyn đ hoàn tt văn bng C nhân Giáo khoa Khoa hc. Tôi có thói hc trưc trong sách giáo khoa chương trình Pháp cũng là sách thy dùng đ gỉảng bài cho chúng tôi nên thy trò rt tương đc.

Tôi có duyên vi thy Hai. Năm 1956 nhân kỳ nghĩ l Phc sinh, bn trung hc Lưu Văn Thăng đang hc ti trưng Không quân Salon, Provence min nam nưc Pháp và tôi hn gp nhau Paris. Hi đó cái thú ca sinh viên Vit Nam Paris ngoài vic đi thăm các thng cnh ca th đô hoa l là thú đi ăn cơm Vit nhng tim ăn còn rt hiếm hoi. Mt hôm tôi và Thăng đang ăn cơm mt tim cơm Vit qun 5, cnh trưng đi hc Sorbonne và đang nói v thy Hai mà tôi nghe tin thi gian đó cũng đang Paris. Thì kìa, ca tim ăn sch m và thy Hai bưc vào. Hú vía, hai đa nhìn nhau không biết có nói lén gì Thy không?

Lúc Vin thành lp, khách sn Morin s 2 đưng Duy Tân (nay là Khách sn Sài Gòn Morin ngã tư Hùng Vương - Lê Li), cnh chân cu Trưng Tin đã đưc chn làm tr s cho 3 trưng là Ði hc Khoa hc, Ði hc Văn khoa và Ði hc Sư phm. Ðến năm 1964 trưng Ði hc Sư phm xây dng xong cơ s 32 - 34 Lê Li và di v đó, nên khu Morin ch còn hai trưng Ði hc Khoa hc và Ði hc Văn khoa.

Các lp To Tác  – Thy Li thuc  Khoa hc đi hc hc trong vòng thành khách sn Morin, đi vào bng ca sau, mi lp chng 30 sinh viên. Trong hai niên khóa 1970-71 và 1971-72 mi năm tôi v thnh ging  3 ln, mi ln 5 ngày. Nh trong ban ging hun ca trưng Sĩ quan Hi quân tôi đưc s rng rãi ca v Ch huy trưng trong vic đi li khi đơn v. Hãng vn ti hàng không Air Vit  Nam không có đưng bay Nha Trang – Huế.  Phòng lo di chuyn ca Đi hc Huế gi vé máy bay Nha-Trang-Sài gòn-Huế cho tôi. T Sài gòn tôi hay đi cùng chuyến bay vi các giáo sư thnh ging khác như giáo sư Nguyn Ngc Huy, bác sĩ Bùi Duy Tâm, Kiến trúc sư Tôn Tht Cnh… Huế chúng tôi đưc đi hc Huế sp xếp tm trú ti nhà khách dành cho các giáo sư thnh ging. Cơm nưc ngày ba ln do hai v chng bác Bnh ph trách. Thc đơn cơm trưa và ti hai bác luôn thay đi tht ngon ming nhưng tôi không nh ni là nhng món gì. Nhưng bui sáng thì không quên đưc. Ngày nào cũng như ngày nào. Cơm Tây: bánh mì, trng gà p la (oeuf sur  plat), xì du ho hng và cà phê lc r r.

Thi gian ch my git cà phê rơi tôi đưc nghe nhng câu chuyn ca bác sĩ Bùi Duy Tâm và giáo sư Nguyn Ngc Huy. Giáo sư Huy lúc đó là mt trong nhng nhân vt lãnh đo Phong trào Quc gia Cp tiến thưng nói chuyn chính tr. Nhưng bác sĩ Tâm lúc đó gi chc v Khoa trưng Đi  hc Y khoa Huế thì thun nói đến chương trình ci t ngành y ông p . Thi gian này va sau trn Mu Thân, các bác sĩ Đc b giết, các bác sĩ Vit rút v Sài gòn ch ra thnh ging. Và s đóng góp ca bác sĩ Tâm đ gi cho Đi hc Y khoa Huế còn thoi thóp hot đng tht là ln lao mc dù vì công vic khác ông cũng không thưng trú ti Huế . Ông đã có dp thc hin các hoài bo ca ông là tiếp tay đào to nên mt lp bác sĩ đy đ kiến thc y khoa Đông – Tây vi kh năng chuyên môn phong phú phc v sc khe cho đng bào và quân đi trên mi no đưng đt nưc. Nói đến đi hc Huế nht là trưng Y khoa mà không nhc đến bác sĩ Bùi Duy Tâm thì không khác gì nói đến trn Đin Biên Ph mà không nói đến ông tưng Võ Nguyên Giáp, câu chuyn tr nên nhếch nhác như mt đám cưi không có cô dâu. Tôi thích nhng câu chuyn dí dõm ca bác sĩ Tâm và nhng ý tưng luôn khác ngưi và lp d ca ông. Tính lp d ca bác sĩ Bùi Duy Tâm đã to nên nhiu hiu lm đáng tiếc v lp trưng chính tr ca ông.

Khu tm trú ca giáo sư thnh ging nm trong khu cư xá giáo sư đi hc bên b sông An cu góc cu ga trên đưng Lê Li. Bên kia là khu hành chánh ca Vin Đi hc. Thi Pháp thuc cho đến năm 1947 Vin là Ty Công chánh Tha Thiên. Dưi thi quc trưng Bo Đi t 1949, ông Phan Văn Giáo làm th hiến Trung phn nơi này là trung tâm hành chánh ca ph th hiến.  Đây là nơi năm 1950, mt ngưi Đc thuc đoàn quân Lê Dương ca Pháp b Vit Minh bt, sau theo Cng đưc b trí v ám sát ông Gíáo. May ông Giáo hôm đó không có mt văn phòng, ông Hà Văn Lan, phó th hiến tiếp khách thay b bn chết ti ch. Tr trêu ca cuc chiến “ni da xáo tht” lúc đó ông Thiếu Tá Hà Văn Lâu, em rut ông Lan đang ch huy mt Tiu đoàn Vit Minh đánh nhau vi quân đi Pháp trên con đưng t Qung Tr dn vào Huế, nhng trn đánh mt ký gi Pháp ông Bernard Fall đã ghi la trong cun sách ni tiếng “La Rue Sans Joie” (Con Đưng Không Vui) ca ông. Tiếp tc phóng s chiến trưng, ông Bernard Fall đã đp mìn chết trên con đưng đó.

Hng ngày theo lch trình bác Chương tài xế đưa đón đi v đu đn. Thưng là nhng đon đưng ngn, bác Chương ít nói chăm chú công vic đúng gi  đúng gic nên các giáo sư thnh ging ai cũng mến bác. Ch có mt ln tri xu máy bay không đáp đưc xung sân bay Phú Bài, bác Chương lái xe đưa c đòan giáo sư thnh ging vào Đà Nng đáp máy bay  tr v Saigòn. Vào mùa gió Đông Bc, bu tri phía bc đèo Hi Vân mây ph, nhưng sau khi vưt qua đnh đèo thì trưc mt bu tri x Qung tnh ráo sáng trưng. Qua đon đưng dài bác Chương k chuyn đi hc Huế và trong câu chuyn tôi ch còn nh  bác rt t hào min Trung “ca bác, ca tôi,” đã có mt đi hc.

Vào năm 1981, ti hi ngoi giáo sư Nguyn Thanh Trang đang gi chc v “Senior Manager” cho công ty Broadway Department Store Los Angeles có sáng kiến thành lp Hi Thân hu Đi hc Huế.  Mt bui hp gm 40 cu giáo sư gm ông bà Vin Trưng Lê Thanh Minh Châu, ông bà giáo sư Lê Văn cu Khoa trưng Sư phm Huế, giáo sư Âu Ngc H, và nhiu giáo sư khác tham d đưc triu tp ti thành ph Mission Viejo và Hi Thân Hu Đi Hc Huế đã đưc thành lp. Giáo sư Nguyn Thanh Trang là v Ch tch đu tiên. Tôi đưc tham d sinh hot vi hi qua các kỳ hp năm 1982, và năm 1983. Kỳ hp năm 1982 có linh mc Cao Văn Lun, v vin trưng sáng lp Vin tham d.

Năm 1984, giáo sư Âu Ngc H làm ch tch hi thay giáo sư Nguyn Thanh Trang.  Sau đó vì nhng lý do ngoài ý mun hi gn như ngưng hot đng … cho mãi đến gn đây nh sinh hot hng năm ca các cu sinh viên Y khoa Huế, Hi li tái hot đng.

Đi vi tôi còn mt k nim không trn vn vi Đi hc Huế đáng ghi nh. Năm 1999 tôi v thăm Vit Nam ln đu tiên. Mt ngưi cháu r làm vic ti Ty Th Thao cho biết nhiu sinh viên lp Xây Dng & To Tác tôi dy hin đang là nhng cán b then cht ti các Ty Công Chánh, Kiến Thiết … ca thành ph Huế ng ý t chc mt bui hi ng thy trò gp nhau. Vì mt lý do nào đó bui hi ng bt thành, nhưng tôi không bao gi quên cái tình nghĩa trong đp đó.

Nhng k nim vui bun ca tôi đi vi Đi hc Huế là vy. Dù ch là khách thoáng qua, nhưng n tưng thì không bao gi phai m./.

                

                 Trn Văn Sơn

                 (bút hiệu: Trần Bình Nam)

                 Feb. 4,, 2016

                 binhnam@sbcglobal.net

                 www.tranbinhnam.com