Nằm mơ với nắng California

 

Californians still dreaming” đó là đề tài một bài viết của ký giả Cathleen Decker viết trên tờ Los Angeles Times ngày 1 tháng 3, 2015  sau một cuộc thăm dò ý kiến (*) tại California.

** Trn Bình Nam phóng thut  **

        

California vn là vùng đt mi gi. Các nhà truyn giáo Tây Ban Nha; nhng k đi tìm vàng; nhng kchy trn khi vùng đt cn vì gió ti vùng Trung Nam Hoa Kỳ vào thp niên 1930 (Dust Bowl refugees); nhng người t min Đông giá lnh; min Nam thiếu thn kéo v. Và gn đây nhng k thích lang thang và th không ngh. Và không th không nói đến hàng chc ngàn người Vit t tri t nn Pendleton đến định cư năm 1975 và sau my chc năm kéo theo c trăm ngàn người Vit di dân khác.  

CaliSunBeachOceanNgười v California ch thy nng vàng, bin xanh, đt tt, mà không quan tâm đến nhng khó khăn khác đang ch đi ti California. Đường sá ngp xe c, khí thi, nhà ca khó mua, giá thuê nhà đt đ, h thng giáo dc trung tiu hc xung cp, và sưu cao thuế nng.

Nhưng  kêu c kêu, than c than, người ta vn tìm v California, buổi sáng có nng vàng rc r chiếu qua đnh núi thp và bui chiu xòa xuống hòa vi làn nước trong  xanh ca bin Thái Bình. Vi người California nng m đánh đi vi bt c khó khăn nào, đe da nào k c “Big one” mà các chuyên viên chn đng không ngt lên tiếng cnh giác và nhà cm quyn đã bt đu nhng bước c th đ gim thiu tn tht. Người California lâu ngày có linh tính “Big one” không còn là chuyn xa vi – 30 năm na  – mà dường như đang ch đâu đó.

Mt thăm dò ca USC (University of Southern California, một trường đi hc tư nm trung tâm thành ph Los Angeles) và nhật báo LA Times cho thy, nếu đt thun li và khó khăn ca California lên bàn cân thì 7 trên 10 người  chp nhn đương đu vi khó khăn đ hưởng thun li ca nó nht là v thi tiết và con người xu xòa d tính đây.

Bà Kellie White sinh ra ln lên Simi Valley (Ventura County, California) sut 45 năm, tr 3 năm sng bang Minnesota  lnh lo vì công ăn vic làm. Bà nh li thi gian xa cách đã làm bà ch nh nng m California và quên đi nhng khó khăn đang ch đó nếu tr v. Bà ước phi chi mình giàu có đ khi lo chuyn nhà ca thì sung sướng biết bao.

Bà White nói, người California d tính và chp nhn cái l, cái khác bit mt cách d dàng không như người M sng bên min Đông. Và còn khung cnh thiên nhiên ca Callifornia : bin dài, sóng lng, đt nông nghip mênh mông, đt vườn tha thãi, vi nhng hàng cây “palm” xanh tươi  quanh năm như nhng cô gái mi gi, nhng cây “redwood” còn li t hàng trăm năm trước và nhng ngôi nhà tường trét vôi bên ngoài ch California mi có. Nhưng đ đánh đi ít nht bn phi có kh năng thuê nhà, có tin đ dành cho con hc đi hc, đ kiên nhn khi kt xe trên xa l và biết thế nào là cn thn khi lái xe gia nhng con đường chật ních xe c. Ít ai lái xe Callifornia mà không mt ln b hích, b đng.

Thế nhưng, California bây gi khá hơn California ca thi đã qua v mt nhân văn. Mt cuc thăm dò ý kiến ca phân khoa ngh thut và nhân văn ca trường USC cho thy ý ca đa s là: “California không phi là thiên đàng, nhưng nếu bạn thích đi sng ngh thut thì không nơi nào bng California!

Thăm dò ý kiến ca nhng cử tri có ghi danh đi bu, kết qu càng tích cc hơn. T năm 2010, năm ông Jerry Brown đc c thng đc, s tin cy ca dân đi vi chính quyn là 15% bây gi leo lên đến 45% và quc hi cũng được đánh giá làm vic khá hơn trước.

Tuy nhiên nếu có mt triu người vui thì cũng có mt triu người bun. Người da trng bo th, người thuc đng Cng Hòa bun. Bun vì tiu bang California đang dn dn tr thành mt tiu bang ca người gc M, gc Á. Và s biến dng này đang din ra tng ngày. Năm 1997, bà Loretta Sanchez  (gc M, Dân Ch) đánh bi ông Robert Dornan, mt dân biu Cng Hòa kỳ cu đơn v 46 (nay là đơn v 47) ngay ti qun Orange và nm gi chc dân biu ti quc hi Hoa Kỳ cho đến hôm nay. Và hin nay ti 3 thành ph kế cn nhau trong qun Orange (Garden Grove, Westminster, Fountain Valley) 3 v th trưởng đu là người M gc Việt. Ti vùng Vnh (Bay Area) người Vit gc M đang tranh nhau ra tranh c vào quc hi tiu bang hay ngh viên thành ph to thành mt không khí rt ngon mc.

Mike Madrid,  mt đng viên đng Cng Hòa, c vn cho Vin Nghiên cu Chính tr Jesse Unruh thuc đi hc USC nói, “không khí chính tr ti bang California nh hưởng nhiu đến chuyn hay đi hơn là nhng yếu t thi tiết và vt cht. 34% người bo th hay người Cng Hòa mun đi, 86% người phóng khoáng và Dân ch mun .

Khi được hi California có còn là mt nơi đáng đến lp nghip và sng không thì 60% thành phn bo th nói, “thi vàng son hết ri” trong khi 71% thành phn phóng khoáng nói “đáng lm” vì nhng sc thái đc bit ca nó.

Thăm dò ý kiến v sinh hoạt kinh tế vi câu hi, “kinh tế California khá hay t hơn quathi gian?” 52% người bo th và 53% người Cng Hòa nói “t hơn” trong khi 61% người phóng khoáng và 52% người Dân Ch nói “khá hơn”

Nhưng khi hi chế đ thuế khóa ca California thì 80% người  Cng Hòa và 60% người Dân Ch đu than thuế nng. Và nếu hi v lưu thông, nhà ca và hc phí đi hc thì Cng Hòa hay Dân Ch đu than như bng.

Hin nay có mt khác bit rt đáng quan tâm: Người gc M bt đu bt lc quan dù vn xem California là đt ha, nhưng người gc Á châu, nht là gc Vit thì rt lc quan. Phi chăng, nng Cali bt đu thay thế nng đp ca quê hương!

Hãy ly mt thí d cụ thể đ hình dung chuyn “California có gì hp dn đ đnh cư lp nghip ” và chuyn “nên hay đi ”. Cô Cori Redstone người bang Utah v California theo hc mt lp hu đi hc dành cho các ngh sĩ. Cô đang phân vân không biết nên li hay xách gói tr v quê sau khi tốt nghiệp. Kinh tế California được vc dy cùng vi nn kinh tế c nước, nhưng kinh tế vng thì nhà ca tr nên mc m và khan hiếm. Chính ph ha  nhưng vn không đ can đm cm fracking, mt k thut “bn nát đá dưới lòng đt đ vt du” sinh ra ô nhim môi trường và làm cho nn đng đt đang đe da California tr nên nghiêm trng hơn.

Cô Redstone chưa dt khoát “v hay ”. Cô ch xem có kiếm được vic làm không, và có đ lương đ thuê mt ngôi nhà đàng hoàng mt nơi an toàn đ không. Cô Redstone nói nếu phi tr v Utah thì tht là tiếc. Cô nói: “Tôi thích phong cách của người California: yêu thiên nhiên, có tâm hn ngh sĩ và nhiu sáng kiến ngh thut sng đng không nơi nào bng.”

 

Trần Bình Nam

March 8, 2015

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com

 

(*) Cuộc thăm dò 1,505 cử tri (có ghi danh bầu cử) qua điện thoại trong thời gian từ 18 đến 24 tháng 2 năm 2015. Tỉ số sai chệch là ± 2.7%.